Výpady

Zaťažované svaly: Štvorhlavý sval stehenný, krajčírsky sval, flexori stehien, sedacie svaly.

Popis: Zoberieme si veľkú činku zo stojanov a položíme oboma rukami na ramená (malé činky držíme v natiahnutých rukách). Stojíme vzpriamene, vystretým chrbtom s nohami pri sebe. Z tohto základného postoja vykonáme výkrok tak, že predné koleno zviera v ohybe 90°a zadné sa dotkne zeme. Potom sa vrátime späť do východiskovej polohy a opakujeme druhou nohou. Striedanie nôh nie je nutné.

Dýchanie: Pri prechode do výpadu nádych, pri spätnom pohybe výdych.

Chyby: Pohyb kladie vysoké nároky na koordináciu, na rovnováhu, takže ľahko dôjde k vybočeniu časti chrbta, pri cvičení sa hrbíme, obmedzujeme dráhu pohybu, nevykračujeme priamo vpred. Pri rýchlom výpade a následnom otrase sú ohrozené kolenné kĺby.

Obmeny: Výpady do strán, výpady na vyvýšenú plošinu.

Upozornenie – pred výberom vhodného cviku a jeho zaradenia do tréningu (aby nedošlo k nedorozumeniam a zdravotným úrazom) sa poraďte so svojim osobným trénerom a lekárom.