Elektronická prihláška na - INBA European Championshi Bosnia and Herzegovina
27.-29.10.2017, Mostar (INBA-Balkan)
#
Junior , Muži do 175cm, Muži do 180cm, Muži nad 180cm, Muži 40-50 rokov, Muži 50-60 rokov, Muži nad 60 rokov, Mr. physique do 180cm, Mr. physique nad 180cm, Mr. physique do 23 rokov, Physique classic , Šport model , Šport model nad 35 rokov, Fitness bikini do 164cm, Fitness bikini nad 164cm, Fitness bikini do 23 rokov, Fitness figura , Ms. physique , Fitness deti 10-11 rokov, Fitness deti 12-13 rokov, Fitness deti 14-16 rokov, Fitness deti 8-9 rokov, Zmiešané páry , ...

Možnosť registrácie bola ukončená!
Formulár bol aktívny do 29.10.2017

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRETEKÁRA

1. Pri príprave na túto súťaž, organizovanú International Natural Bodybuilding Association - Balkan (ďalej len INBA-Balkan), som používal iba prírodné a drogy neobsahujúce potraviny a doplnky a neužíval som žiadne drogy, ako anabolické steroidy, hormóny, diuretiká či iné nelegálne dopingové látky, uvedené v zozname zakázaných látok vedenom World Anti-Doping Agency (WADA, www.wada-ama.org). Súhlasím s tým, že budem podrobený dopingovej kontrole podľa pravidiel uskutočňovania dopingovej kontroly vyplývajúcich z právnych predpisov. Súhlasím aj s platnými pravidlami súťaže uvedených v pravidlách súťaženia v INBA-Balkan.

2. Súhlasím s tým, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly, budem vylúčený zo súťaže (hoci aj dodatočne), stratím možnosť zúčastniť sa iných súťaží organizovaných INBA-Balkan a vystavím sa možnosti uplatnenia ďalších sankcií v súlade s právnym poriadkom. Súhlasím s tým, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly mi vznikne povinnosť uhradiť INBA-Balkan všetky náklady spojené s uskutočnením dopingovej kontroly.

3. Súhlasím s uvedenými podmienkami a zároveň podávam túto elektronickú prihlášku do súťaže na INBA European Championshi Bosnia and Herzegovina konanej v Mostar dňa 27.-29.10.2017.


Zoznam registrovaných súťažiacich