Elektronická prihláška na - 1st Mediterranean King and Queen Championship
15.10.2017, Ahthens Greece (NGBA)
Dorast , Junior , Novice muži do 175cm, Novice muži nad 175cm, Muži do 170cm, Muži do 175cm, Muži do 180cm, Muži nad 180cm, Muži nad 40 rokov, Muži nad 50 rokov, Muži nad 60 rokov, Mr. physique do 175cm, Mr. physique nad 175cm, Physique Classic , Fitness bikini , Fitness figura , Ms. physique , Zmiešané páry , Telesne postihnutí , Women´s Bodybuilding , ...
Do konca registrácie vám zostáva 20 dní!
ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRETEKÁRA

1. Pri príprave na túto súťaž, organizovanú Natural Greek Bodybuilding Association (ďalej len NGBA), som používal iba prírodné a drogy neobsahujúce potraviny a doplnky a neužíval som žiadne drogy, ako anabolické steroidy, hormóny, diuretiká či iné nelegálne dopingové látky, uvedené v zozname zakázaných látok vedenom World Anti-Doping Agency (WADA, www.wada-ama.org). Súhlasím s tým, že budem podrobený dopingovej kontrole podľa pravidiel uskutočňovania dopingovej kontroly vyplývajúcich z právnych predpisov. Súhlasím aj s platnými pravidlami súťaže uvedených v pravidlách súťaženia v NGBA.

2. Súhlasím s tým, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly, budem vylúčený zo súťaže (hoci aj dodatočne), stratím možnosť zúčastniť sa iných súťaží organizovaných NGBA a vystavím sa možnosti uplatnenia ďalších sankcií v súlade s právnym poriadkom. Súhlasím s tým, že v prípade pozitívneho výsledku dopingovej kontroly mi vznikne povinnosť uhradiť NGBA všetky náklady spojené s uskutočnením dopingovej kontroly.

3. Súhlasím s uvedenými podmienkami a zároveň podávam túto elektronickú prihlášku do súťaže na 1st Mediterranean King and Queen Championship konanej v Ahthens Greece dňa 15.10.2017.


Zoznam registrovaných súťažiacich