Nová registrácia
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

Užívateľské meno:
Heslo:


Priezvisko:
Meno:
Pohlavie:
Dátum narodenia:
Štát:
Mesto / Obec:
Ulica:
č.d.:
PSČ:
Tel. kontakt:
E-mail:
Klubová príslušnosť info:
Kontrolný kód:
security image
Ak nie ste členom vybraného klubu, položku Klubová príslušnosť nevyplňujte!
Ak vás predseda klubu nebude akceptovať vaša účasť na súťažiach bude znemožnená!
Týmto čestne prehlasujem, že všetky vyplnené údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s používaním osobných údajov pre účely spracovania,
a evidencie v registračnom systéme v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.